Akademik ekibimiz "Yeni Nesil Sorular Yeni mi? Yoksa Soruları Biz mi Etkili Soramadık?” atölyesi ile VII. Zeka ve Yetenek kongresinde ayrıntılı bilgi ve kayıt için https://kongre.tzv.org.tr/2019/ #matbeg #fenbeg #bilim #zeka #zevkizeka #zekaveyetenekkongresi #matematikselbeceriler