Y3 Tasarım Uygulaması

Yeniliği Yeteneğinle Yarat

 

(Y)enilikçilik: Gerçek yaşam problemlerinin çözümüne yönelik en yenilikçi fikir/ürün üretme

(Y)etenek: Bütünsel bir bilgi ve beceri temelinde, kapasitesini en üst düzeyde kullanarak, özel beceri alanlarında  üst düzeyde performans gösterme  

(Y)aratıcılık: Toplumun sahip olduğu ortak algı ve düşünme biçiminden uzaklaşarak en esnek, farklı ve sıradışı çözüm yolunu bulma

 

 

Y3 Tasarım Uygulaması; ortak algıdan uzaklaşarak, doğa ve yaşam içinde karşılaştığımız problemleri fark eden, bütünsel bir bilim, matematik ve sanat anlayışıyla, teknoloji, tasarım ve mühendislik becerilerini  disiplinlerarası bir yaklaşımla birleştiren, tanımladığı orjinal probleme,  en yalın malzemelerle, en yenilikçi çözümü üretebilen,  yeteneklerini ve yaratıcılığını en üst düzeyde kullanabilen adayların katılabileceği bir uygulamadır.

Y3 Tasarım Uygulaması; hayal kurabilen, sorgulayan ve özgür düşünebilen bireylerin  ait olduğu doğayla buluşmasıyla başlayan, karşılaştığı problemlerin çözümünde insan ve doğayı öncelik alan, herkesten farklı seçenekleri ve yolları görebilen, farklı çözüm yolları önerebilen, analitik ve sezgisel bakışı  birleştirerek ihtiyaç olduğunda problemin çözümü için en uygun yöntemi seçebilen bireylerin katılabileceği bir uygulamadır.

Y3 Tasarım Uygulaması; yeteneklerini keşfetmek, geleceğe yönelik kariyer tercihlerinde bilinçli kararlar vermek, yaşamı anlamlı ve daha kaliteli hâle getirmek, toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek, insan, doğa ve aralarındaki etkileşimlere yönelik sürdürebilir bir merak içinde kalmayı isteyenlerin katılabileceği bir uygulamadır.

 

Y3 Tasarım Uygulaması; doğanın matematikle yaklaştığımız dilini, bilimle ve sanatın enstrümanlarıyla,  insan aklının sınırlarında keşfetmenin hazzını yaşamak için, teknoloji, tasarım  ve mühendisliğin var etme cesaretini buluşturanların katılabileceği bir uygulamadır.

 

 

Y3 Tasarım Uygulamasına Fenbeg Uygulamasının üst aşama uygulaması olup 18 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecektir.

 

Y3  Bilim Uygulamasının İkinci aşaması olup Fenbeg Uygulamasından %3'lük dilime giren öğrenciler davet edilecektir.