FENBEG Nedir?

FENBEG, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde sentezlemeyi ve yaratıcı çözümler önermesini öne çıkaran bir uygulamadır. Öğrencilerin bir probleme birden fazla bakış açısı geliştirme, çözüm önerme, yaşantıları etkileyen olguları bilimsel olarak açıklama ve bilimsel muhakeme düzeylerini ölçerek onların bilimsel okuryazarlığa ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirilen benzersiz bir uygulamadır.

Uygulama, belirlenen tarihlerde, öğrencilerin okullarına gönderilen kitapçıklar ile yapılır. Her öğrenciye uygulamada bir adet kitapçık ve onun yanında kendisine hediye edilen boya kalemi seti ve bir aparat verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında bazı problemlerin çözümü için boya kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. Problem çözme sürecinde boyama yapmanın ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama FENBEG'tir.

FENBEG'de Ölçümlenen Beceriler

FENBEG'de Yer Verdiğimiz Problemler

  1. Kısa ve tek cevaplı problemler
  2. Rutin olmayan, sezgisel problemler
  3. Açık uçlu problemler
  4. Aşamalı düşünce, yapılandıran problemler
  5. Boyama ya da çizim gerektiren problemler
  6. Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler
  7. Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerdir.

Problemler yapısal olarak kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal ve karma problemler olarak sınıflandırılmaktadır.

FENBEG’i Diğer Sınav, Yarışma vb. Uygulamalardan Ayıran Şeyler Nelerdir?

FENBEG özgün bir formattır ve tamamen ülkemizde ve kendi insanımızın çabası ile geliştirilmiştir. Başka bir ülkeden isim ya da format kullanım hakkı alınarak uygulanmamaktadır. Amacı, yerelden evrensele ulaşan özgün bir yapı ve değer oluşturmaktır.

FENBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb. faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

FENBEG de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

FENBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez. Aksine her öğrenci; kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirim alır.

Dolayısıyla bireysel bazda “başarı-başarısızlık” değil “durağanlık, yavaş gelişim, hızlı gelişim, üst düzey gelişim” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan seçmeli yapıda olmadığı için cevaplama sürecinde şans faktörü yoktur.

Öğrenciler esas olarak doğru-yanlış sayılarına göre değil çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak değerlendirilirler. Yani bir problemi çözen iki farklı öğrenci çözüm stratejisine göre iki ayrı puan alabilir.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden sadece problemin sonucunu bulması değil, çözüm yolunu ve akıl yürütme şeklini açıklamaları da istenir. Böylece bireysel ve genel kitle açısından daha sağlıklı, derinlemesine ve gelişimsel bir analiz yapılabilmektedir.

Öğrencim / Çocuğum FENBEG Uygulamasına Neden Katılsın?

Fen Okuryazarlığını Belirleme: Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesini nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. FENBEG uygulaması, Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır.

Fen Kapsamını Temsil Etme: FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Bu şekilde Fen okuryazarlığını bütün bilgi ve becerileri kapsayacak biçimde ölçebilmektedir.

Üst Düzey Düşünme Becerileri: FENBEG uygulaması, öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada, PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.

STEM Becerileri: FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

Çok Yönlü Geri Bildirim ve Karne Sistemi: FENBEG, bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri hem de üst düzey becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirleyerek raporlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin eksik yönlerine ilişkin kılavuz bilgiler içeren bireysel geri dönüt sistemi ile sadece bir ölçme aracı değil aynı zamanda bir eğitim uygulaması olarak öğrencilere hizmet vermektedir.